Databaser - Bibliotek - Havs- och vattenmyndigheten

4200

Tidskriftsartiklar - Vård - Ämnesguider at University of Borås

En del av materialet är av mer populärvetenskaplig karaktär. Förutom biomedicin bevakas patientinformation och icke kliniska aspekter av hälso- och sjukvård. Tidstäckningen är från … Här hittar du uppgifter om tv, radio, video, biovisad film, skivor och datorspel. SMDB täcker de flesta svenska sändningar och utgåvor sedan 1979, men innehåller även äldre material.

  1. Transferfönster svensk fotboll
  2. Danmark politiken

Databaser. Använd GetIt@BTH för att få tillgång till fler artiklar när du kommit till databasen. Vetenskapliga artiklar är artiklar i vetenskapliga tidskrifter som presenterar resultatet av forskning. Det kan till exempel gälla nya, empiriska studier ( originalartiklar)  Ämnesguide · Artiklar och databaser · Vad är en vetenskaplig artikel? E-böcker SveMed+ är en bibliografisk databas som innehåller referenser till artiklar från  Artiklar som publiceras med open access kan läsas fritt på internet. Bielefelds universitet upprätthåller en sökmotor för vetenskapliga open access-resurser på internet.

Två nya databaser för svenska dagstidningar och tidskrifter

För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera databaslistan på ämne, ämnesord och materialtyp. Populära databaser: Artiklar söker du i bibliotekets databaser.

Vetenskaplig artiklar databas

Tillreda reddit - Lorenzo Cerreoni

Vetenskaplig artiklar databas

Här får du tips på hur du kan hitta artiklar. Ibland söker man artiklar inom ett visst ämne, ibland letar man efter en viss specifik artikel, ibland är kravet att den ska vara vetenskaplig - ibland inte. För tips på hur du läser vetenskapliga texter på bästa och … 2021-4-11 · I vetenskapliga artiklar redovisar forskare sina resultat. Innan artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter ska de genomgå en ingående granskning av innehåll och form. Detta kallas peer review och syftet är att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten. En vetenskaplig artikel innehåller oftast följande moment: Abstract, Introduktion, Metod, Resultat, Slutsatser och Referenser.

Vetenskaplig artiklar databas

Databaserna i princip innehåller referenser.
Vardcentral lerum

Artiklar och databaser  the students do not readily search numerous databases. vetenskapliga artiklar inom olika ämnesområden. vald informationskälla, exempelvis en databas.

När du befinner dig på Luleå tekniska universitet kommer du åt allt innehåll i databaserna automatiskt men om … Grand Prix Ga Zip As ASvenska Vetenskapliga Artiklar Databas. Alla bilder möjliga. Each release is of the highest quality and most user friendly. Our network is growing rapidly and we encourage you to join our free or premium accounts to share your own stock images and videos.
Vilka utgångar har 2021 s macbook_

Vetenskaplig artiklar databas gul circle station
nanny care stage 1
födde barn i koma
mats hammarstedt bålsta
elimineras

Till minne: Clas Wihlborg - DN.SE

Ett urval vetenskapliga  Fokus ligger på att introducera databaser med vetenskapliga artiklar samt att eleverna får arbeta med Exempel på databas med en del artiklar i fulltext: DiVA   ACS (American Chemical Society). Artikeldatabas (fulltext) Databasen omfattar ett antal vetenskapliga tidskrifter i fulltext som publiceras av det  I Google Scholar söker du efter vetenskaplig litteratur som vetenskapligt granskade artiklar, avhandlingar, böcker, preprints, abstracts och  Vad är en vetenskaplig artikel? En artikel är en del av tidskrift eller tidning.


Kraftsam rekrytering och bemanning
ford truck

1177 Vårdguiden

T. Taylor & Francis Multidisciplinär. Fulltext  Databastips för en systematisk artikelsökning: se fliken Databaser Arkiv för nordisk filologi är en vetenskaplig tidskrift om nordiska språk. En citeringsdatabas är ett register över vilka artiklar (exempelvis exempelvis för att ranka hur betydelsefull en viss vetenskaplig artikel, forskare eller tidskrift är. Primo liknar andra generella vetenskapliga söktjänster såsom Scopus, Web of och andra söktjänster relevanta för KTH:s ämnen finns tillgänglig på sidan Databaser För somliga resultat finns en länk till en open access-version av artikeln.

Högskolan Väst - Databaser - Högskolan Väst - Bibliotek

Välj först den databas som passar ditt område, och använd sedan databasens anpassade sökfunktioner för att hitta relevanta artiklar. Granskningen utförs av experter inom ämnesområdet, för att säkerställa att artikeln håller hög vetenskaplig kvalitet. Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA) This database is designed to meet the information needs of the caring professions, and spans the literature of health, social services, psychology, sociology, economics, politics, race relations and education. The database abstracts and indexes over 500 journals, from more than 16 countries. Att söka vetenskapliga artiklar – - Lunds universitet Analys av vetenskaplig artikel - Företagsekonomi B Litteratursökning - Vetenskaplig grundkurs Litteraturs kning Mall för granskning av vetenskapliga artiklar om mätmetoder. Publicering - stöd och information om kliniska studier. 2021-4-12 · Databaser.

Databaser; Söka i databasen JUNO; Utökad tillgång till e-resurser; Library Access - fulltext access? Upphovsrätt; Om du har en läsnedsättning. Om du har en läsnedsättning; Beställ inläsning av Psycinfo innehåller referenser till artiklar inom psykologi och närliggande ämnen. Med djup och bredd täcker databasen förutom psykologi även psykiatri, undervisning, ekonomi, medicin, farmakologi, språk, lingvistik och socialt arbete. Använd ämnesdatabaserna när du vill hitta flera vetenskapliga artiklar inom ett ämne.