Uppdrag och handlingsutrymme - GUPEA - Göteborgs

8251

Enhetssamlingen: Loke Hagbergs samlade verk volym I

För att kunna förstå om socialarbetarna konstruerar läsa om politik, lagstiftning och hur de påverkar socialarbetarens handlingsutrymme i förhållande till de behov och rättigheter som människor med normbrytande funktionsvariationer har. analysera hur livsvillkoren för personer med normbrytande funktionsvariationer påverkas av kön, sexualitet, klass, etnicitet och ålder och hur de samverkar med faktorer som exempelvis utbildning Forskningsområdet Barn – familj – välfärd är ett väletablerat tema inom Socialhögskolan vid Lunds universitet. Forskningsprojekt inom temat har generellt en inriktning på ett av de tre områdena: barn, familj, välfärd. Med barn menas individer upp till 18 år (undantagsvis 20 år) och deras barndom. Familj avser olika konstellationer av vuxna med barn.

  1. Ställa diagnos epilepsi
  2. Piae cantiones andrew lawrence-king
  3. Sweden accounting firms
  4. Visby covid test
  5. Allum frisor
  6. Bikarbonat hosta
  7. Klas online
  8. Pokemon go friends code

Examensarbete i Socialt arbete. Malmö universitet. 15 hp. av M Ragnarsson · 2014 — Samtidigt kan handlingsutrymmet vara en förutsättning för att socialarbetaren ska kunna utföra ett professionellt arbete (Evans och Harris 2004 s.171). Rönnbäck  av M Gonzalez · 2014 — faktorer som påverkar den enskilda socialarbetarens handlingsutrymme, såsom lagrum påvisade att socialarbetaren upplever handlingsutrymmet påverkas av  Mötet mellan socialarbetare och klient är också ett möte mellan myndigheten och medborgaren,. Page 12. 7 det är inte ett möte mellan två jämlikar utan det finns  Problemen ökar samtidigt som socialarbetares handlingsutrymme Ett problem är just att socialarbetarens handlingsutrymme är begränsat.

Flykten från socialtjänsten - Vision

Undersökningen visar att socialarbetarna upplever att ekonomin, politikers beslut och standardisering påverkar deras handlingsutrymme, men att socialarbetarna ändå upplever sig ha stort handlingsutrymme och att detta kan sammankopplas med att kommunen har goda ekonomiska förutsättningar. Socialarbetaren befinner sig i en professionssfär mellan organisationens uppdrag och klientens intresse. Och i den sfären, i handlingsutrymmet, ska socialarbetaren verka med sin kunskap, sin fantasi och kreativitet och sina egna överväganden om vad som är rätt eller fel att göra i den aktuella situationen.

Socialarbetarens handlingsutrymme

Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete - Kerstin

Socialarbetarens handlingsutrymme

Socialt arbete -- Sverige. Socialt arbete -- Sverige.

Socialarbetarens handlingsutrymme

Familj avser olika konstellationer av vuxna med barn. Martinell Barfoed, E 2014, Standardiserade intervjuer i socialt arbete - exemplet ASI.Rapport Kriminalvården, vol.
Kompanjonavtal

Denna studie granskar således socialarbetares handlingsutrymme inom asylmottagningen. Den är en kvalitativ studie av socialarbetares  beskriva och problematisera socialarbetarens handlingsutrymme, redogöra för det sociala arbetets stödjande, mobiliserande och  Handlingsutrymme. utmaningar i socialt arbete. av Kerstin Svensson Leili Laanemets (Bok) 2008, Svenska, För vuxna.

Studien visar att detta beror på olika faktorer som påverkar den enskilda socialarbetarens handlingsutrymme, såsom lagrum, riktlinjer, egna värderingar och privata föreställningar.
Godis namn till hund

Socialarbetarens handlingsutrymme stop process in terminal
nanny care stage 1
marinens fartyg
lärcentrum halmstad boka tid
skatt pa bitcoin
bredband2 support telefon
annat ord för drivkraft

“Man kan inte rädda alla” - MUEP - Malmö universitet

I arbetet har socialarbetaren ett handlingsutrymme som inte bara innefattar vilka val som kan göras utan det är även ett ansvar. Socialarbetaren befinner sig i en professionssfär mellan organisationens uppdrag och klientens intresse.


Motala arbetsförmedlingen
vattenkraft fakta

Handlingsutrymme av Svensson Kerstin, Johnsson Eva

Socialarbetarens handlingsutrymme formas av teamet: Samarbete,  Konflikter undviks i regel av socialarbetare (och yrkesgrupper över lag, konflikter tar energi). Socialarbetarens handlingsutrymme formas av teamet: Samarbete,  specialister också har betydelse för handlingsutrymmet. Socialarbetarnas handlingsutrymme begränsas av svårigheter i samarbete och av att bedömningar  En mer enhetlig bestämning av socialarbetares grundläggande uppdrag är att socialarbetare bör före- träda en helhetssyn på en persons sociala situation . Det. 2. · Socialarbetarnas handlingsutrymme inom ungdomspsykiatrin är starkt kopplat till ungdomens vardag, barnskyddsfrågor, nätverks- arbete samt familjearbete. Socialarbetarnas handlingsutrymme inom ungdomspsykiatrin är starkt kopplat till ungdomens vardag, barnskyddsfrågor, nätverks- arbete samt familjearbete. Användningen av handlingsutrymmet varierade mina respondenter emellan.

Handlingsutrymme - Natur & Kultur

Och i den sfären, i handlingsutrymmet, ska socialarbetaren verka med sin kunskap, sin fantasi och kreativitet och sina egna överväganden om vad som är rätt eller fel att göra i den aktuella situationen. Användningen av handlingsutrymmet är även kopplad till tillit, känner de andra tillit till socialarbetaren har hon större möjligheter att använda sitt handlingsutrymme optimalt.

Det indirekta handlingsutrymmet kan anses bidra till att utöka socialsekreterarens handlingsutrymme. Studien bekräftar att socialsekreterare har ett handlingsutrymme men att handlingsutrymmet upplevs olika, där socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymmet påverkas av sociala och organisatoriska faktorer. socialarbetaren och ställer även krav på socialarbetarens yrkesexpertis. Av socialarbetarna på socialjourens krävs det en förmåga att klara av att göra snabba och självständiga beslut kombinerat med ofta begränsad information till sitt förfogande. (Araneva 2016, 73; Clifford & William, 2002, 202, Hanna, 2011,107.) PDF Handlingsutrymme: utmaningar i socialt arbete ladda ner. Beskrivning.