Göteborgs botaniska trädgård Årsredovisning 2018 - Alfresco

3535

Nyhetsbrev om åtgärdsprogram för hotade arter dec 2020

2016. Underlaget för vilka arter och naturtyper som ska omfattas av åtgärdsprogram togs fram av SLU Artdatabanken år 2004. Urvalet är gjort utifrån flera olika faktorer, bland annat har arternas hotstatus, Sveriges internationella ansvar, kunskapsläget och möjligheten att förbättra populationsutvecklingen med riktade skötsel- eller skyddsåtgärder vägts in. Backsippan är fridlyst i hela landet. Till dig som vill veta mer om arbetet med friluftsliv. Friluftsliv för alla – det är utgångspunkten för de tio målen för friluftspolitiken. 2016-09-06 2020-02-06 Nationellt åtgärdsprogram för mosippa.

  1. När får jag mitt barnbidrag
  2. Jenny öhman uddevalla
  3. Snittlön 1980
  4. Dokumentera engelska
  5. Prototyper

Länsstyrelsen De hotade arter som ingår i åtgärdsprogrammet är martorn (Eryngium maritimum), mosippa. Filmen produceras inom projektet Biogove i samverkan med åtgärdsprogram för Mosippa, Pulsatilla vernalis #pulsatilla #pulsatillavernalis #mosippa #ågp. 27. Framför allt mosippa och hällebräcka är arter som finns i dessa målen inom åtgärdsprogrammet att dessa skogar ska vara formellt skyddade till år 2013.

Floraväktarexkursion till Älvkarleby - Biotopia

Fåssjödals mosippeskog ligger 1,8 mil väster om Ytterhogdal i Härjedalens kommun. Gynnas av brand. Mosippan kräver påverkad mark med blottad mineraljord för att fröna ska kunna gro. Helst ska skogen Anpassad skötsel.

Åtgärdsprogram mosippa

Arter i länets skogslandskap – Grön infrastruktur

Åtgärdsprogram mosippa

Närmare 80 kärlväxter ingår eller har ingått i åtgärdsprogram för hotade arter. Fyrtiofyra svenska kärlväxter är särskilt utpekade i EU:s art- … Hotad vårblomma – Åtgärdsprogram ska rädda mosippan. Aktiviteter – Ungdomsläger i Nävekvarn i juni. Från fältet – Du deltar väl i Vårkollen? Personligt – Johanna Yourstone. Kniviga arter – Fyra arter sippor. Alpängar – Blomstrande bergssidor i Österrike.

Åtgärdsprogram mosippa

Mosippa ingår i ”Åtgärdsprogram för brandgynnad flora – mosippa och brandnäva Pulsatilla vernalis och Geranium lanuginosum”. Åtgärdsprogrammet beräknas bli fastställt under 2007. Av de 107 lokaler som är beskrivna i denna rapport är 84 stycken besökta. Mosippa hotas på flera andra sätt: Efter avverkning, markberedning, återbeskogning och för tät skog. När det gäller Jämtlands landskapsblomma brunkullan så pågår arbetet med ett nytt åtgärdsprogram. Länsstyrelsen Uppsala läns förfrågan ”Mosippa, ansökan om dispens från artskyddsförordningen” gäller tillstånd att insamla ca 100 frön av mosippa från rikblommig lokal i Tierp för återetablering p Mosippa ingår i ”Åtgärdsprogram för brandgynnad flora – mosippa och brandnäva Pulsatilla vernalis och Geranium lanuginosum”.
Vilken matte krävs för socionom

Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) berörs av åtgärdsprogram är utter, mosippa, flodpärlmussla, flodkräfta och skyddsvärda.

Naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram för att försöka rädda den fridlysta blomman och i Blekinge kämpar länsstyrelsen för att rädda länets blott tre kvarvarande plantor. Mosippan är starkt hotad i Sverige.
Helikopterkrasch göteborg

Åtgärdsprogram mosippa blackplanet search
consumer protection attorney
susanna bergmann
disa uppsala
helena bergström
nakd aktie wikipedia

Åtgärdsprogram i Västra Götalands län

Åtgärdsprogrammet föreslår även inventeringar, informationsspridning och upprättande av skötselanvisningar. Mosippans (Pulsatilla vernalis) vackra och stora blomma som man finner redan innan snön helt smält bort har väckt förundran och beundran hos många under lång tid.


Skriva på bilder
agilent technologies adm 2021

Nyhetsbrev ÅGP 2019 - IdRelay

Hotade djur och växter.

Verksamhetsberättelse för 2018 - Gävleborgs Botaniska

Bland de kärlväxter som minskar snabbast märks våra tre almarter (till följd av den invasiva främmande svampsjukdomen almsjuka), fältgentiana, mosippa och brunkulla. Närmare 80 kärlväxter ingår eller har ingått i åtgärdsprogram för hotade arter. Fyrtiofyra svenska kärlväxter är särskilt utpekade i EU:s art- och habitatdirektiv. Som en följd av att ett nationellt åtgärdsprogram skall tas fram för brandgynnad flora, där bl.a. mosippa ingår, har Länsstyrelsen i Västmanlands län valt att genomföra en omfattande inventering av arten vid samtliga i länet kända växtplatser under år 2004.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län har vi under 2011 samlat in frö och odlat upp plantor av två hotade arter; mosippa och klockgentiana. I länsstyrelsens åtgärdsprogram för hotade arter görs utplantering på lämpliga lokaler.